Educació secundaria

El port comercial

El Port de Barcelona és un element clau en la vida econòmica del nostre país. Identificarem el camí que segueixen les mercaderies fins arribar a port, com s'organitza el Port de Barcelona, els...

La pesca

L’activitat pesquera a Barcelona és desconeguda per la major part de gent que viu a la ciutat. Ens aproparem a les principals tècniques de pesca emprades, a l’aqüicultura i la problemàtica del consum...

El cicle de la vida i paisatges al mar

El Mediterrani és el mar que tots coneixem però, què s’amaga sota el seu mantell blau? L’alumnat coneixerà la diversitat dels seus ecosistemes i la importància del plàncton com a base de la xarxa...

Investiguem el mar

Activitat per conèixer les característiques de l'aigua marina i els efectes que la contaminació té sobre el mar. Posada en comú de les solucions que estan a les nostres mans per...

Història del Port de Barcelona

La línia de la costa del pla de Barcelona ha canviat molt des que l’ocupaven els primers pobladors. Podrem conèixer l’evolució de la ciutat i la seva relació amb el mar al llarg dels segles, com s’ha...

La navegació tradicional

La construcció naval i la navegació han tingut històricament gran importància en el comerç i l’intercanvi cultural a Catalunya. L’alumnat aprendrà com han evolucionat els vaixells i posaran en...

Navega a bord del Far Barcelona

Com es navega a bord d'un vaixell tradicional? L’alumnat navegarà per les aigües del litoral barceloní a bord de la goleta Far Barcelona (1874) participant activament en les tasques que desenvolupa...

Ítems: 1 - 7 de 7