Cicles formatius

Com funciona el port?

Més de 300 línies marítimes uneixen el port de Barcelona amb 400 ports d’arreu del món. Aquesta activitat permet conèixer les instal·lacions, la gestió i la importància econòmica d’un dels principals...

La pesca

L’activitat pesquera a Barcelona és desconeguda per la major part de gent que viu a la ciutat. Ens aproparem a les principals tècniques de pesca emprades, a l’aqüicultura i la problemàtica del consum...

El cicle de la vida i paisatges al mar

El Mediterrani és el mar que tots coneixem però, què s’amaga sota el seu mantell blau? L’alumnat coneixerà la diversitat dels seus ecosistemes i la importància del plàncton com a base de la xarxa...

Laboratori de mar

Activitat per conèixer les característiques de l'aigua marina i els efectes que la contaminació té sobre el mar. Posada en comú de les solucions que estan a les nostres mans per...

Observem el litoral

Dels anys 40 als 90 del s. XX les onades migratòries i el turisme han deixat un litoral malmès i sobreocupat. Actualment s'aposta per una gestió integrada que, entre altres coses pretén recuperar i...

Història del Port de Barcelona

La línia de la costa del pla de Barcelona ha canviat molt des que l’ocupaven els primers pobladors. Podrem conèixer l’evolució de la ciutat i la seva relació amb el mar al llarg dels segles, com s’ha...