El port comercial

El port comercial

El Port de Barcelona és un element clau en la vida econòmica del nostre país. Identificarem el camí que segueixen les mercaderies fins arribar a port, com s'organitza el Port de Barcelona, els vaixells que acull i els treballs i oficis relacionats.

 

Desenvolupament de l'activitat

  • Presentació amb ordinador per introduir el concepte de port; les zones del port i la seva funció; tipus de vaixells que arriben, les mercaderies que transporten i que són fonamentals per al funcionament de la nostra societat i la nostra indústria. Al mateix temps ens acostarem a les obres d’ampliació del port i què suposa pel Port de Barcelona ser la porta d’entrada de mercaderies del sud d’Europa.
  • Realització d'una taller per entendre millor els diferents rols i processos implicats en el camí de les mercaderies, des de l'elecció del país d'origen per l'importador fins a la descàrrega de la mercaderia per l'estibador.
  • Navegació a bord d’un llagut balear pel recinte portuari per acostar-nos a la realitat d’un dels ports més importants i dinàmics del Mediterrani. L’activitat és comentada per un educador.
 

2 hores

133,8€ 20 alumnes
167,2€ 25 alumnes
25% dte.
setembre a gener
etapa
educativa
activitat comercial 
marítima
 
 
 

Materials educatius

Dossier del professorat:

 

 
Fitxes de treball:

En col·laboració amb el Port de Barcelona.

 

Altres recursos

En aquest  enllaç trobaràs altres recursos web que et poden ser útils per treballar el tema a l'aula. (per poder-los veure t'has de registar al marcador social www.mister-wong.es)