Contacta

La tramesa de la sol·licitud de pre-reserva comporta l'acceptació del protocol de condicions per a la realització del Programes Educatius del Consorci El Far i no implica cap compromís d'autorització per part del Consorci El Far.
 
Si desitja contactar amb nosaltres ompli el formulari següent i ben aviat rebrà una resposta.
 
D'acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat per al seu tractament informàtic. Així mateix s'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre del Consorci El Far.    
Autoritzo al Consorci El Far, en l'àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals facilitades, així com per a la tramesa d'informació general o específica que pugui ser del meu interès.

Nom:

Entitat / Centre educatiu:

E-mail:

Telèfon:

Comentari: