Els primers alumnes que participen en l’activitat “Apropa’t al litoral” surten a estudiar les platges

2013-03-01 11:41

 

Entre els centres educatius participants hi ha el Col•legi Sant Lluís del barri La Prosperitat a Nou Barris que ha decidir estudiar la platja de la Mar Bella, mentre que l’institut Joan Coromines d’Hostafrancs estudiarà la platja de Sant Sebastià, a la Barceloneta. D’altra ban


da, el Col•legi Sant Lluís de Begues, que va participar en el programa educatiu de la Barcelona World Race 2010-11, ha decidit desplaçar-se fins a un tram de platja de Gavà. Els altres 6 centres inscrits, desenvoluparan també les seves investigacions en les platges de la ciutat de Barcelona al llarg del mes de març. 
 
Aquesta setmana s’ha iniciat l’activitat Apropa’t al litoral: coneguem la qualitat de les nostres platges amb un total de 150 alumnes que pertanyen a 3 dels 9 centres educatius inscrits en aquesta nova activitat que ofereixen la Fundació Navegació Oceànica Barcelona i el Consorci El Far  en col•laboració amb l'Ajuntament de Barcelona i l'Agenda 21 Escolar.
 
L’activitat que duen a terme els centres educatius compta amb diferents accions que permeten descobrir als alumnes quin aspecte i quins usos té la platja en diferents èpoques de l’any. En aquest context es preveu dur a terme dues sortides: una entre els mesos de febrer i març, i una segona sortida al mes de maig. Durant aquestes sortides els alumnes veuen com és una platja i observen aspectes com ara la presència de residus sòlids i microplàstics a la sorra, el número d’usuaris que hi ha, i quin són els seus hàbits i comportaments respecte la seva col•laboració a l’hora de separar de forma correcta els residus que generen. 
 
Les dades recollides durant el treball de camp realitzat després de visitar, estudiar un tram de platja i fer entrevistes als usuaris, es compartiran on line i es posaran a l’abast de l’Ajuntament de Barcelona per tal de comparar i determinar quins canvis es donen entre les diferents temporades i entre les diferents platges estudiades.
 
Per dur a terme aquest estudi, els alumnes han comptat també amb una formació inicial per part de l’equip d’educadors del Consorci El Far. Aquesta consisteix en una xerrada inicial on es donen eines als alumnes per tal que aquests puguin entendre els processos de formació d’una platja i els canvis que pateix aquesta durant l’estiu i l’hivern amb l’objectiu que puguin comparar l’aspecte i l’ús d’una platja d’hivern amb la que es trobaran quan tornin a repetir la sortida a finals de primavera. 
 
Prèviament a la sortida, els alumnes també recullen informació i coneixen quines són les característiques que presenta la platja que han escollit com objecte d’estudi per tal de posar-se en context abans de fer la sortida. Aspectes com per exemple les mides, la situació, els tipus d’usuaris més habituals o els serveis que presenta són alguns dels paràmetres que han d’investigar per tal de completar la caracterització de la platja a estudiar. Igualment, se’ls proposa generar debat per tal de desenvolupar el pensament crític vers la necessitat o no d’apostar per la regeneració artificial de les platges.
 
“Apropa’t al litoral” és una iniciativa s'emmarca que s’emmarca en el Projecte Educatiu de la Barcelona World Race i neix amb l’objectiu de conscienciar als joves respecte la necessitat de preservar els mars i oceans.
 
Podeu veure les fotos de l'activitat aquí